Huisprijskompas is te koop! Neem contact op via info@itx-bouwconsult.nl voor meer info.

HuisPrijskompas

duidelijkheid over de vraagprijs

Disclaimer


iTX BouwConsult bv is eigenaar van de website www.HuisPrijskompas.nl. Op de website HuisPrijskompas wordt een door de invuller ingegeven vraagprijs beoordeelt aan de eveneens door invuller ingevoerde gegevens en waarde oordelen.

Doel is om conclusies uit te spreken over de vraagprijs in relatie tot de waarde van de kavel in combinatie met de waarde van het erop staande huis. Met de toegang tot en het gebruik van de website HuisPrijskompas stemt u als gebruiker in met de volgende voorwaarden: HuisPrijskompas zal zich inspannen om met de ingevoerde gegevens en waarde oordelen een zo juist mogelijk oordeel te produceren over de vraagprijs in relatie tot de waarde van de kavel en het huis. HuisPrijskompas kan niet garanderen dat de aard en inhoud van de informatie, gegevens en berekeningen en daaruit getrokken conclusies juist is. Door middel van berekeningen onder andere gekoppeld aan een database wordt de waarde vastgesteld van de kavel, gecorrigeerd naar door invuller ingegeven omgevingsvariabelen.

De waarde van het huis wordt bepaald aan de hand van waarde oordelen van de invuller zelf, door verouderingsgebonden aspecten en door gangbare bouwkengetallen. Er vindt geen onderzoek van woning en kavel ter plekke plaats. De invuller van de website is volledig verantwoordelijk voor de juistheid van de ingevoerde gegevens. De conclusies van HuisPrijskompas zijn niet bedoeld om aankoopbeslissingen te nemen maar slechts ter informatie van de onderliggende waarden van een vraagprijs. Indien invuller meer zekerheid wil en over wenst te gaan tot aankoop adviseren wij om een (aankoop)makelaar in te schakelen.

De in het kader van deze website te genereren toetsing van de vraagprijs geven naar beste weten een benadering van de waarde van de tastbare delen (kavel plus het huis) van het object. Aan de uitkomsten in de vorm van conclusies kunnen geen rechten worden ontleend. Iedere mogelijke (contractuele en buitencontractuele) aansprakelijkheid van HuisPrijskompas wegens onjuiste of onvolledige conclusies van een ingevoerd object is uitgesloten.

Ieder die gebruik wil maken van de conclusies van HuisPrijskompas is zelf verantwoordelijk voor de invulling van de juiste invoergegevens. Bij onjuiste of onvolledige invulling van de invoergegevens kan niet worden ingestaan voor de nauwkeurigheid van de HuisPrijskompas conclusies. HuisPrijskompas is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de bezoeker van de website en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van de op de site verstrekte informatie.

HuisPrijskompas kan het continu en foutloos functioneren van deze site niet garanderen. HuisPrijskompas is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de bezoeker van deze site en/of derden lijden als gevolg van de toegang tot en het gebruik van deze site.

iTX BouwConsult bv. 24 juli 2013 versie 1.1