Huisprijskompas is te koop! Neem contact op via info@itx-bouwconsult.nl voor meer info.

HuisPrijskompas

duidelijkheid over de vraagprijs

HuisPrijskompas als hulp bij woz waarde controleren


Kun je met HuisPrijskompas de woz waarde berekenen?

Met HuisPrijskompas kun je de waarde van je woning uitrekenen en deze waarde gebruiken om de WOZ waarde te controleren. Het is een hulpmiddel ter versterking van je verdediging naar de gemeente bij een eventueel bezwaar. Lees meer over de waardebepaling van je huis voor de woz.

WOZ waarde bepalen

Waarde bepaling van een bestaande woning.

Laten we eerst eens stilstaan bij de waarde van het huis alvorens we naar de waarde woz kijken. De waarde bepaling van een bestaand huis is met vaagheden omgeven. Als particulier kun je naar een makelaar gaan, deze zal dan vergelijkbare panden zoeken in een gelijkwaardige buurt. Rekening houdend met de meerwaarde van jou huis, wordt er zo een huiswaarde vastgesteld. Bij verkoop van je huis noemen we dat de verkoopprijs. Maar een reƫle onderbouwing van wat jouw huis met grond nu werkelijk waard is ontbreekt.

Bij deze vergelijkingsmethode gaat men er ook van uit dat de andere woning die in het vergelijk betrokken wordt ook daadwerkelijk die waarde heeft. Dat is dus nog maar de vraag.

Wet Waardering Onroerende Zaken (afgekort Wet WOZ)

In de Wet Waardering Onroerende Zaken (afgekort Wet WOZ) wordt geregeld hoe de waarde vaststelling voor woningen plaats dient te vinden. Deze is gebaseerd op de vergelijkingsmethode. Een woning wordt vergeleken met overeenkomstige woningen die rond de waardepeildatum zijn verkocht. Soms kunnen de verkopen ook verder van de waardepeildatum verwijderd zijn. Dit kan zich voordoen als er weinig verkoopcijfers van vergelijkbare woningen beschikbaar zijn. De waarde wordt dan herberekend naar het niveau op de waarde peildatum.

Deze vergelijkingsmethode maakt het moeilijk zo niet onmogelijk om te kijken naar de onderliggende waarden van de stenen (bouwkosten) en de kavel (grondkosten) van de vergelijkingsobjecten in relatie tot de waarde van je eigen huis. De woz-waarde is de waarde die een woning heeft als deze op de waardepeildatum verhandeld zou worden.

Toch is het goed om zelf een idee te hebben van de waarde van je huis. Een controle door middel van HuisPrijskompas geeft je inzicht in de waarde van je huis in vergelijking met de woz waarde. HuisPrijskompas biedt de helpende hand.

HuisPrijskompas als hulp bij woz waarde controleren.

Wil je van je eigen huis de woz waarde berekenen, maak dan gebruik van de handige online en gratis Tool HuisPrijskompas. Opgemerkt moet worden dat HuisPrijskompas een tool is om te controleren of de vraagprijs in evenwicht is met de onderliggende waarde van de kavel en de waarde van het huis, de stenen. Maar met een klein beetje handigheid kunnen we HuisPrijskompas ook gebruiken om de woz waarde te controleren.

Bij de beoordeling van de woz waarde gebruiken we deze waarde in plaats van de vraagprijs. Vul de door de gemeente vastgestelde woz waarde in als vraagprijs en doorloop nu de vragen in HuisPrijskompas. Je zult wel zelf een aantal gegevens van je woonhuis op moeten zoeken. Bijvoorbeeld de inhoud van je woning en het oppervlak van de kavel. Ook zul je een eerlijk waarde oordeel moeten geven over de kwaliteit van de woning. Uiteraard zal je die als bewoner hoog waarderen, maar de kunst is om dit waarde oordeel te geven als ware het dat je je eigen huis koopt. Dus met een gezonde en kritische blik.

HuisPrijskompas is richtinggevend bij het berekenen van de woz waarde.

Richtinggevend wil zeggen dat HuisPrijskompas een duiding geeft van de waarde van je huis. Het geeft je inzicht in de huiswaarde. Wijkt de waarde behoorlijk af van de woz waarde, we bedoelen dan dat de door jouw berekende waarde van je huis lager is dan de woz waarde, dan loont het om nader onderzoek te doen. Let op, HuisPrijskompas is primair bedoeld om de vraagprijs te controleren, niet om de woz waarde vast te stellen of te berekenen. Nadat je hebt vastgesteld dat de woz waarde onjuist is, adviseert HuisPrijskompas om contact op te nemen met een gespecialiseerd bureau om tegen de opgelegde woz waarde in beroep te gaan.

Bouwkosten