Huisprijskompas is te koop! Neem contact op via info@itx-bouwconsult.nl voor meer info.

HuisPrijskompas

duidelijkheid over de vraagprijs

Gratis waarde van een huis controleren met HuisPrijskompas


Waarde woning berekenen.

Het klinkt zo simpel, de waarde van je woning berekenen, maar hoe pak je dat aan? Ga je direct naar de makelaar of probeer je het zelf het nodige te weten te komen over de werkelijke woning waarde? HuisPrijskompas biedt nu de oplossing: een slimme, online tool.

Waarde vaststellen woning.

Je ziet een huis in de verkoop staan of je wilt zelf je huis verkopen. Maar hoe kom je tot een juiste waarde bepaling van een woning? Merkwaardig genoeg kennen wij in Nederland hiervoor geen vast omlijnd systeem. Makelaars gebruiken vaak de waarde van vergelijkbaar te koop staande huizen. Ook de woz (Wet Waardering Onroerende Zaken) is gebaseerd op de vergelijkingsmethode. Ze kijken naar te koop staande huizen in de dezelfde straat of de omliggende buurt en controleren of de te koop staande en verkochte woningen ongeveer vergelijkbaar zijn. Ze plussen en minnen een beetje en komen zo op de waarde van de woning. Vervolgens wordt op basis hiervan een strategische verkoopprijs vastgesteld, inclusief gereserveerde ruimte voor onderhandeling. Van een echte berekening van de woning waarde, waarbij nadrukkelijk gekeken word naar de tastbare delen (de bouwkosten van het huis en de grondkosten van de kavel) is in deze opzet geen sprake. Het is eerder gebaseerd op een handelswaarde, zonder naar de onderliggende delen te kijken; een beetje zoals de speculatieve effectenhandel zich gedraagt. Allemaal erg vaag en onduidelijk, en daardoor voor de koper niet controleerbaar en verifieerbaar.

Waarde woning vaststellen

Historie van de woningwaarde.

Als er een ding is dat de huidige vastgoedcrisis ons leert is dat er geen zekerheid bestaat over de waarde van onroerend goed in het algemeen en die van woningen in het bijzonder. Vraag en aanbod spelen een belangrijke rol, maar ook de beschikbaarheid van financiering. Baanonzekerheid maakt de kopers op de markt onzeker en dat zie je terug in de prijsontwikkeling van de woningmarkt. Er bestaat ook geen historische reeksen waaraan je de waarde van een huis kan ontlenen. In het verleden zijn er talrijke onroerend goed crisissen geweest. Dat heeft ertoe geleid dat er perioden waren waarin de huizen duur aangekocht werden, denk aan 1970 tot 1980. Maar zo’n crisis luidde ook weer een periode van goedkopere woningen in, beginnend ergens rond 1983, tot en met 1990. Wel lijkt er een verband te zijn tussen de inflatie en de woningprijzen. In redelijke mate wordt de inflatie door de jaren in de vraagprijs vertaald. Daar waar de inflatie achter blijft bij de woningprijs stijging (2000 tot en met 2007), volgt onverbiddelijk een periode van correctie (2008 en verder). Een periode waarin we nu zijn aanbeland.

Invloed historie op de woningwaarde en de vraagprijs.

Het is duidelijk dat er perioden zijn waarin de vraagprijzen pieken, maar er zijn ook perioden waarin de vraagprijs zich op een dieptepunt bevind. Voor de verkopende partij maakt het een enorm verschil als het huis gekocht is in een periode van hoge vraagprijzen. De kans op verlies bij verkoop is groot en de voorspelbare reactie is dat deze categorie van verkopers op een later tijdstip, als ze dit huis weer verkopen, zijn toevlucht neemt tot relatief (te) hoge verkoopprijzen; voor hen een laatste kans om het verlies te vermijden of te verminderen. Logisch dat dan de onderliggende waarde van het huis door die verkoper minder belangrijk gedacht wordt. Als gebruiker van HuisPrijskompas kun je nu dit interessante woningaanbod herkennen, juist omdat HuisPrijskompas wel naar de onderliggende waarden kijkt.

Omgekeerd zal een verkoper die in een laagconjunctuur een huis heeft gekocht minder snel kiezen voor de hoogste opbrengst en de vraagprijs meer afstemmen op de onderliggende waarden.

Inflatie, koopkracht en de waarde van een huis.

Zoals gezegd is de inflatie van invloed op de waarde ontwikkeling van een woonhuis. Inflatie gaat vaak ongemerkt aan ons voorbij. Toch zijn de inflatiewaarden over 10 jaar veel groter dan je zou denken. Nemen we de periode van 2000 tot en met 2012, dan is de totale inflatie over die periode ongeveer 27 %. Toch is de waardeontwikkeling van woningen over de afgelopen 25 jaar niet te herleiden naar alleen de inflatie. Ook de grondprijs ontwikkeling en speculatie hebben voor een belangrijk deel bijgedragen aan de huidige explosieve waardeontwikkeling van woningen.

Afschrijving woning

Afschrijving woonhuis in vergelijking met een auto.

Zodra we over de waarde van een auto spreken valt gelijk de term afschrijving. Een nieuwe auto verliest in 3 jaar tijd ongeveer 50 % aan waarde door afschrijving. Hoe zit het nu met de afschrijving van een woonhuis? Een woning gaat wellicht 100 jaar mee, soms worden ze veel ouder, maar er is ook een groot aantal woningen dat veel eerder gesloopt wordt. Op basis van gegevens van de rijksoverheid, komen wij op een gemiddelde ouderdom van 45 jaar voor woningen in Nederland. Nederland heeft een relatief jonge woningvoorraad, 20% is van voor de oorlog, 26 % is gebouwd tussen 1945 en 1970 en 54% is gebouwd na 1971. Voor de afschrijving gaan wij uit van een gemiddelde leeftijd van 60 jaar, dit betreft een schatting die door HuisPrijskompas is gemaakt. Bij een leeftijd van 60 jaar zal de afschrijving liggen op 1,67 % per jaar. Toch gaat die vlieger niet op. Tussentijds worden veel woning up-to-date gehouden met verbouwingen, renovaties en na-isolatie programma’s. Dat heeft een positief effect op de waarde ontwikkeling van een woonhuis. Lineaire afschrijving op het huis is dus een moeilijk te hanteren begrip. Een begrip dat wel geldt voor auto’s, maar niet voor woningen.

HuisPrijskompas bepaald online de waarde woning.

HuisPrijskompas heeft er voor gekozen om te werken met de onderliggende waarde van een woning, daardoor ontstaat een betrouwbaar beeld van de woning waarde. Door juist naar de kavel te kijken en deze te waarderen op de grondprijs. Maar ook door een waarde toe te kennen aan de woning, rekening houdend met de veroudering van de woning, de staat van onderhoud waarin de woning zich bevind en de actuele bouwkosten. Daarnaast spelen bij de waarde van een woonhuis de zogenaamde omgevingsinvloeden mee. Deze zijn minder eenvoudig en nauwelijks te kwantificeren in geld, maar spelen wel een belangrijke rol.

Wat zijn omgevingsinvloeden en hoe beïnvloeden zij de waarde van de woning.

Omgevingsinvloeden kunnen zijn:

  • Bereikbaarheid van openbaar vervoer.
  • Nabijheid van stadskern of winkelcentrum
  • Nabijheid van scholen
  • Kwaliteit van de straat en buurt.
  • Negatieve elementen zoals de nabijheid van een fabrieken e.d.

Omgevingsinvloeden vind je terug in de vraagprijs. Het is een extra waardering in geld. Voor gezinnen met kinderen is het bijvoorbeeld belangrijk dat scholen in de buurt staan. Deze kopers zullen bereid zijn daar iets meer voor te betalen. Het zelfde kan gezegd worden van de kwaliteit van de straat of de buurt. Is deze gewild, dan zullen er meer kopers op af komen en zal er minder leegstand zijn. De woningen zullen minder lang te koop staan en daardoor in staat zijn een hogere vraagprijs vast te houden.

Waarde bestaand huis controleren met HuisPrijskompas.

Met HuisPrijskompas kun je snel en gratis de waarde van een bestaand huis controleren. HuisPrijskompas rekent dus met dat wat tastbaar aanwezig is, dat wat je feitelijk in handen hebt na ondertekening van het koopcontract en betaling van de verkoopprijs: de grond waar het pand op staat en het pand zelf. Al deze elementen kun je aanraken of erop lopen. Kortom, het zijn de tastbare delen. Door nu online de gevraagde gegevens in te vullen wordt door middel van een aantal complexe formules de waarde van de tastbare delen uitgerekend. Vervolgens worden deze afgezet tegen de opgegeven vraagprijs. Dit met de online tool HuisPrijskompas.

HuisPrijsKompas

Waarde eigen woning berekenen met HuisPrijskompas.

Wil je de waarde van je eigen woning uitrekenen, dan zal je zelf de gegevens moeten bepalen die normaal te vinden zijn op Funda. Zo wil HuisPrijskompas de kubieke meter inhoud van de woning weten en de afmetingen van de kavel. Je hebt nu geen vraagprijs, deze zul je eerst moeten schatten en vervolgens kijken of de onderliggende waarden in balans zijn. Het is normaal dat er een zekere mate van omgevingsinvloeden aanwezig is in de vraagprijs.

HuisPrijskompas is niet ter plaatse geweest. De op deze wijze berekende waarde van je huis is slechts indicatief en niet meer dan dat. HuisPrijskompas beoordeelt alleen het een en ander op afstand.

HuisPrijskompas geeft een beter beeld.

Ga nu snel naar onze homepage en start HuisPrijskompas. De waarde van een woning berekenen is nog nooit zo eenvoudig geweest. HuisPrijsKompas helpt je om een beter beeld van de prijsontwikkeling op de huizenmarkt te krijgen.

Bouwkosten